information
Hur vi kan vara till hjälp
Våra uppdrag består i att tillsammans med kunden åstadkomma möjligheter som annars hade varit svårare att få till. Fokus i uppdraget kan ligga på utbildning, konsultation eller facilitering.

läs mer

Ni vill lyckas med att uppnå utmanande mål, hitta vägen, strategin dit och skapa konstruktiva förändringar. Resultatet är beroende av hur ni förhåller er till människor och relationer.

Det är mer troligt att vi agerar oss in i ett nytt sätt att tänka, än att vi funderar oss in i ett nytt sätt att agera.

Vi kan bidra genom att skapa utrymme för lärande kring frågeställningar som är centrala för er organisation och dess syfte. Lärandet sker genom "action", d v s genom att människor får möjlighet att göra, prova, erfara i kombination med reflektion.

Vi skapar medvetenhet om beteende och energi för människor i grupper och organisationer och inviterar till självinsikt. Vi bidrar med en process och kunskap som stimulerar ledare, grupper och organisationer att utvecklas

Ni vänder er till oss om
  • er målsättning kräver förändring
  • andra är inblandade och ni utgår från olika verkligheter
  • det behövs både förståelse, kreativa bidrag liksom energi för att lyckas genomföra målsättningen

Vårt mål är att ni förstår hur ni kan skapa resultat på nya och mer effektiva sätt. Frustration, som också kan ses som en frusen dröm, kan transformeras till ny insikt och förmåga.

Att begripa sin verklighet gör nästa steg tillgängligt.