ledningsgrupp
Bakgrund och problem

Trycket ökar på ledningsarbete för varje år som går. Oavsett nivå i företaget gör täta förändringar i organisationen kraven på både kortsiktiga och långsiktiga resultat samt pressen på att leverera detta med ytterst knappa resurser, att både gruppen och individerna utsätts för stora påfrestningar.

Om grupperingen är ny måste den formeras, man skall omedelbart bedöma allas kompetens, styrkor och svagheter, och kunna samordna dessa, kommunicera effektivt, skapa visioner, utvärdera fakta och ta beslut snabbt. Att tillräcklig tid skulle ges för detta händer inte.

Har man fått möjligheten att jobba ihop under en längre period, kan man behöva göra ”bokslut”, identifiera vad som fungerat och varit lyckosamt och behålla det, ta ett nytt avstamp med ny energi och motivation och fokusera dem på nya brännpunkter.

Vi stöder och utvecklar ledningsgrupper i korta eller längre projekt.

Detta kan innebära allt från enstaka insatser med ett tydligt fokus (”starta upp den nya gruppen”, ”lös denna konflikt”) till att följa och stärka en grupp, eller individer i densamma, under längre tid och med flera mål, såväl individuella som mer team-orienterade.

Oavsett vad målet är, arbetar vi med att anpassa insatsen till den individ eller grupp vi arbetar med.

Vi har inte en ”metod” eller ”koncept” som passar alla, utan arbetar eklektiskt, och använder de angreppssätt och instrument som bäst passar grupp och situation.

Däremot kan man vara säker på att vi arbetar lösningsorienterat snarare än problembaserat, att vi fokuserar på action snarare än navelskådning samt att vi bygger på det starka och positiva snarare än att leta fel och brister.

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se