team,lokala eller virtuella/remote
Bakgrund och problem

Idag är det vanligt att medlemmar i arbets/projektgrupper är spridda över små eller ofantligt stora områden. Avstånd, som blir just avstånd, kan vara korta så som sträckan mellan ett våningsplan till ett annat eller långa med många mil och tidszoner emellan. När medlemmar i en grupp är utspridda skapar detta en viss typ av svårigheter. Det är svårigheter som rumsligt sammanhållna grupper, eller chefer över desamma, inte behöver hantera.

Avstånd kan till exempel försvåra möjligheten att utveckla inbördes relationer. Gruppen utvecklas inte som grupp – gruppdynamiken får inget fäste. Ofta händer det att medlemmarna istället utvecklar relationer med andra kollegor, det vill säga människor som finns fysiskt på plats. Detta kan i sin tur leda till dubbla lojaliteter mellan den lokala miljön och den organisatoriska tillhörigheten. Lokala frågor får högre prioritet. Ledaren / chefen för de utspridda medlemmarna i arbetsgruppen kan uppleva att de är svåra att nå och att det är svårt att styra verksamheten och försöker då hitta sätt att ändå utöva påverkan. Eventuellt skapas sprickor eller vakuum mellan de lokala och centrala enheterna och de åtgärder som genomförs för att kompensera för detta, förstärker redan negativa mönster.

Så hur ska man bäst kunna organisera sig? Hur ska man kommunicera? Hur ska medarbetare motiveras? Hur ska man delegera, förhandla eller ta beslut? Genomförs möten på ett optimalt sätt? Hur ska man förhålla sig till det lokala visavi de delar av verksamheten som är på distans? Vad gör man när läget plötsligt är akut? En chef för ett remote team, liksom hela teamet, kan behöva få tillfälle att genomlysa, förstå och reflektera över sitt arbetssätt och hur det skulle kunna stärkas.

Vi erbjuder ett väl utarbetat koncept och träningsprogram med fokus på remote team.

Det skräddarsys för varje tillfälle där hela existerande arbets/projektgrupper eller dess chefer/ledare får möjlighet att:

  • Förstå hur processen i ett remote team fungerar och kan utvecklas på olika sätt.
  • Förstår hur behoven hos människor som arbetar i ett remote team ser ut och hur de understöder eller försvårar utvecklingen av relationer.
  • Genom speciellt anpassade simuleringar konkret uppleva både svårigheter och möjligheter med att vara ett remote team.
  • Att få arbeta sig igenom och planera för nya arbetssätt som understödjer grupprocesserna och kompenserar för svårigheterna i att vara ett remote team, med fokus bl.a. på mål och överenskommelser, roller och ansvar, kommunikation och beslutsfattande.

Träningsprogrammet läggs upp och anpassas efter organisationens och arbetsgruppernas behov och önskemål. Arbetssättet karaktäriseras av konkreta övningar / simuleringar varvade med återkoppling, reflektion och korta teoridelar.

Denna aktivitet har vi genomfört både i Sverige och utomlands vid många tillfällen, för olika företag inom olika branscher, med stor framgång.

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se