konflikt
Bakgrund

I det mellanmänskliga samspelet uppstår ibland situationer som av olika orsaker blir svåra att komma förbi och konstruktivt vidareutveckla. Det kan från början vara av liten storlek men har vuxit till riktiga betongklossar, hinder, till synes svåra eller omöjliga att komma runt eller begrava.

Samarbetet inom en grupp eller mellan två parter blir infekterat, kapacitet brukas inte till konstruktiva och kreativa lösningar, omgivningen påverkas negativt, konflikten blir som ett svart hål och slukar energi från många. I ett sådant läge och situation kan en utomstående vara till hjälp för att bryta den negativa spiralen.

Syfte och mål

Vi har stor erfarenhet av att arbeta både med 2 parts konflikter till mindre och större grupper där konflikter överskuggar arbetet. Med hjälp av olika tekniker och metoder strävar vi mot målsättningen att frustrationer och låsta lägen ska ändras till hopp och handling. Man måste inte älska alla och inte vara älskad av alla men man kan lära sig att leva sida vid sida.

Vi arbetar lösningsfokuserat och systemiskt och strävar mot positiva förändringar. Vår ambition är att människor ska känna sig och bli respekterade, att bryta negativa normer och ersätta dem med konkreta handlingar som hjälper gruppen eller paret komma vidare, stärkta och bättre rustade för framtiden.

Metoder

Arbetssätten och metoderna kan vara flera beroende på den unika situationen. En viktig utgångspunkt är att ha en väl förankrad ram kring uppdraget, vilka roller och mandat som ska komma att gälla. Detta innebär att vi alltid vill förbereda oss genom att analysera och undersöka förutsättningarna. Ju bättre och tydligare ramar kring uppdraget ju bättre resultat kan vi nå tillsammans. Vi vill skapa trygghet och värdighet för alla inblandade och det innebär bl a att vi är öppna med våra metoder och arbetssätt utan att ha dolda agendor.

Även om gruppen eller paret slutligen kommer fram till att samarbete inte är möjligt, att hinderna är för stora, så har avslutningen gjorts på ett värdigt och respektfullt sätt . Alternativet att inte göra något alls, låta parterna skiljas utan att ens försöka arbeta genom konflikten, kommer att lämna kvar en misslyckad känsla hos de inblandade, de kvarvarande en norm att konflikter är omöjligt att komma förbi, och framförallt sämre rustade medarbetare inför framtiden som ju garanterat någon mer gång i livet komma av få en konflikt med någon!

Istället kan de inblandade få en god erfarenhet av konflikter där de får ökad insikt om sig själv och andra människor. Stärkta inför framtiden kan de känna tillförsikt och vara bättre rustade när svårigheter dyker upp.

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se