förändring
Bakgrund

I dagens företag och organisationer kräver ekonomiska krafter snabbare och flexiblare omställningar för att möta efterfrågan och utveckling. Större förändringar som omorganisationer inträffar oftare, liksom mindre inom gruppen. För den enskilde medarbetare kan en privat eller personlig förändring påverka hans eller hennes möjlighet att prestera.

Oavsett omfattningen innebär förändring en psykologisk omställning för alla inblandade och kan skapa frustration, oförståelse och känslor av otillräcklighet och otrygghet både som chef och medarbetare. För någon annan är förändringar spännande utmaningar och kan skapa kreativitet och hopp. Med säkerhet kan man säga att reaktioner alltid kommer av förändringar, stora eller små.

Syfte och mål

Som chef och ledare behöver du kunskap och förståelse för hur människors reaktioner vid förändring ser ut och påverkar omgivningen. Du måste också ha verktyg för att kunna hantera reaktionerna på ett konstruktivt, respektfullt sätt. Detta ger trygghet både för dej själv och för din omgivning. Att förstå processen och kunna hantera reaktionerna gör de ibland kraftiga utslagen mindre skrämmande. I en kaosartad värld kan i alla fall du vara säker på att inte göra saker värre utan istället skapa trygghet och lugn.

Beroende på situationen kan vi tillsammans skapa seminarier eller liknande forum för att belysa och träna på dessa specifika sammanhang. Genom att öka kunskapen om de mänskliga psykologiska behoven, vilka psykologiska förvar människor använder för att klara av livet och bli uppmärksam och medveten om dessa varningsflaggorna, förstå förändringsprocessen och de förhållandevis förutsägbara reaktionerna, ökar ni också möjligheterna för att hjälpa människor genom förändring. Genom att träna på specifika situationer där det blir viktig hur du agerar kommer du att vara bättre rustad vid kriser eller andra kaosartade situationer.

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se