Motivation & Impact
Skills for influencing yourself and others

Vill du få kraftfulla verktyg att motivera både dig själv och andra?
Vill du få genomslag när du påverkar? Och få viktiga saker att hända?

 

Bakgrund
Idag är din personliga förmåga att motivera och påverka andra av mycket större betydelse än tidigare. Du förväntas arbeta tillsammans med många olika människor på olika nivåer, i olika positioner och komplicerade matrisorganisationer.
Oavsett om du har formellt mandat som chef, projektledare eller att det är ditt uppdrag som medarbetare, så måste du kunna bygga förtroende, vinna stöd, få gehör och genomslag för dina frågor!

 

Detta får du!
Motivation & Impact är en workshop där du lär dig grunderna för motivation och energi - hur vi kan växla mellan olika sinnesstämningar och beteenden för att på olika sätt beröra och övertyga människor.

Vi arbetar med konkreta verktyg för kommunikation som byggs på den senaste forskningen kring motivation av dr Michael Apter, Reversal Theory.

 

Metod
Genom intensiv praktisk träning förstärker du din förmåga att motivera och influera. Professionell återkoppling, 360-instrument och reflektion ökar din självkännedom. Med stärkt självkänsla och ökad skicklighet kan du direkt efter workshopen applicera dina nya kunskaper och färdigheter!
Varje enskild deltagare får ovanligt stor möjlighet att arbeta med fokus på de egna behoven och därigenom skräddarsy inlärning och träning.

 

Motivation & Impact är en öppen utbildning, d.v.s. deltagarna kommer från olika företag och branscher. Det skapar en dynamisk plats att träna nya beteenden. Tränarna är mycket erfarna och skickliga. De är duktiga på att se varje individ. De ger stöd och uppmuntran, utmanar och inger mod.


Omfattning
Internat från tisdag kl. 13 till fredag kl. 13. Även kvällar tas i anspråk.

Uppföljning
Det finns möjlighet att delta i work shop för uppföljning med fördjupat innehåll.

 

Välkomna!

 

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se