duo coaching

Chefs- och ledarrollen kan vara ohyggligt ensam. Det kan gälla för båda nya ledare och dem som har varit med länge. Många i ledande befattningar känner att tillfälle för reflektion hör till undantagen. Man förstår att det finns mycket man hade kunnat förstå och lära sig, om man bara hade chansen att tänka efter. Men luckor i almanacker lyser med sin frånvaro. Ett sätt att hjälpa chefen / ledaren att få stöd och skapa möjlighet till reflektion, är att erbjuda en extern coach.

Vårt Duo Coaching Program innebär att chefer och ledare inom ett företag får en unik möjlighet att utveckla en relation till både en extern professionell coach och en kollega.

Vi jobbar på ett lite annorlunda sätt med coaching. Det bygger på att chefer/ledare jobbar i par tillsammans med en extern coach. Fördelen med detta arbetssätt är cheferna/ledarna får tillgång till den kunskap och metod för själva processen som konsulten tillför, och samtidigt bygger upp en varaktig och oberoende relation till en annan chef/ledare inom den egna organisationen.

Den externa coachen skapar struktur för målsättning och arbetssätt, bidrar med kunskap och verktyg. Coachen sörjer för en konstruktiv process i samtalen, stödjer och utmanar och för att hålla samman programmet i sin helhet.

Kollegan blir en vän. Man kan dela vardagens bekymmer med någon som har kännedom om organisationen och verksamheten så som "insider". Han eller hon kan med sin rika "lokala" kunskap både förstå och peka på aspekter som annars förblir dolda. Samtidigt står man inte i ett beroendeförhållande till varandra, eftersom relationen bygger på frivillighet. Kollegan finns där både mellan coachingtillfällena och efter att programmet är avslutat.

Vi har arbetat på detta sätt sedan 2003 och erfarenheterna är mycket goda.

Syfte & mål

Att under en längre tid med fokus på ledarrollen få möjlighet till reflektion, stöd och träning i en trio bestående av två chefer och en extern coach

Fördelar
  • tillgång till "experten" som också fungerar som en rollmodell i själva arbetssättet
  • interna relationer över enhetsgränserna byggs upp
  • den coachande relationen forsätter mellan kollegorna, också när den externa coachen har slutat sitt uppdrag
  • stor "output" för liten insats, ett prisvärt alternativ

Svensson & Wikmalm
Första Långgatan 16
413 28 Göteborg

+46 31 29 79 40Telefon:
+46 705 167 167 Mobil Leena Wikmalm:
+46 705 367 367 Mobil Reino Wikmalm:
E-mail: leena.wikmalm@svensson-wikmalm.se

E-mail: reino.wikmalm@svensson-wikmalm.se